جلسات هیئت مدیره انجمن مرداد ماه 1399

بسم الله الرحمان الرحیم

با توجه به حساسیت در جامع در موضوعیت ویروس کرونا و احتمال انتقال شیوع این ویروس منحوس و طبق دستور وزارت بهداشت نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی فردی و اجتماعی هیت جلسه مدیره انجمن بعد از گذشت چندین ماه در تاریخ 21 مرداد به صورت حضوری برگزار گردید.

خلاصه جلسه به شرح زیر می باشد:

 

جلسه 21-5

 

جلسه مدیره

 

جلسه مدیره