مدارک و شرایط برای عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

مدارک و شرایط برای عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
وفق بند 5/7 ماده 5 آئین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان، اشخاص با داشتن شرایط خاص می توانند می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان شوند.

 

وفق بند ۵/۷ ماده ۵ آئین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان، اشخاص با داشتن شرایط ذیل می‌توانند داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان شوند:

  • الف) داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل ۲ سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته

  • ب) تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران

  • ج) عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

  • د) عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی می‌شود.

  • هـ) احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی علاوه بر شرایط فوق، وفق مستندات و مدارک تقدیمی و یا استعلام از مراجع مسئول یا بارگذاری مدارک از طریق داشتن یکی از شروط زیر بنا به تائید اولیه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان و تائید نهایی انجمن نظارت بر انتخابات

مستندات و مدارک احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی

  • ۱-ارائه مستندات حداقل فروش ۱۵ میلیارد تومانی در یک سال

  • ۲-ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل ۲۰ نفر شاغل در یک سال

  • ۳-ارائه گواهی انتخاب به‌عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی

  • ۴-ارائه اسناد مثبته مؤید داشتن حداقل ۲ سال سابقه مدیریت (مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره) شرکت‌های اقتصادی که شرکت مذکور یکی از شرایط بند ۱ و یا ۲ و یا ۳ بند (هـ) فوق الاشاره را داشته باشند.

تبصره ۱: اشخاص حقوقی مشروط به دو سال دارا بودن کارت عضویت و شرایط فوق الاشاره وفق مصوبه هیات مدیره خود می‌توانند یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل خود که دارای حداقل ۲ سال سابقه حضور در سمت‌های مذکور باشند را داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق محل صدور کارت عضویت خود کنند لازم به ذکر است شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به‌صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می‌شود.

تبصره ۲: هر شخص حقیقی صرفاً می‌تواند نمایندگی یک شخص حقوقی را در اعلام نامزدی در هیأت نمایندگان بر عهده داشته باشد.

۹ بهمن ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.