انجمن صنفی انبوه سازان مسکن

بسم الله الرحمان الرحیم

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران  به موجب ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مصوب دی ماه 1371 هئیات وزیران در تاریخ 1380/7/16 به شماره 229  در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی به ثبت رسیده  و تا کنون 6 دوره را پشت سر گذاشته است.

 

جدیدترین اخبار

Loading
آرشیو