شرکت چینه ایلیا

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیرعامل:                       بابک افشاری

تعداد واحد:                           260