شرکت پایا سازه پاسارگاد

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیر عامل:                       حمیدرضا معماریان

تعداد واحد:                                 540