شرکت تندیس سالار پارس

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیرعامل:                      قاسم سالاریه

تعداد واحد:                          120