شرکت پرهام پارینا

آغاز مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن در 17 استان | خبرگزاری بین المللی  شفقنا

مدیرعامل:                                   محمد زرین

تعداد واحد:                                     140