تماس با دفتر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

ادامه مطلب

 

آدرس: خیابان ولیعصر(عج)، نبش خیابان فاطمی، ساختمان شماره یک، طبقه شش، واحد 68

شماره تماس: 88961780

                  88962991

                  88951217

                  88958969

 

شماره فکس: 89780129