انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران

جدیدترین اخبار

Loading
آرشیو اخبار

پروژه های در حال ساخت

بزرگترین جامعه انبوه سازان و فعالان صنعت مسکن و ساختمان

اعضای دارای رتبه

اعضای دارای رتبه
اعضای دارای رتبه

اعضای کل

اعضای کل
اعضای کل

تفاهم نامه

تفاهم نامه
تفاهم نامه

پروژه های در حال ساخت

پروژه های در حال ساخت
پروژه های در حال ساخت

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده

سال سابقه فعالیت

سابقه فعالیت
سال سابقه فعالیت

تفاهم نامه ها

Loading

پلن تبلیغات در سایت

برنزی

۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

یک ماه

تبلیغات پیرامونی و کلیکی

مدت زمان فعال یک ماهطلایی

۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

دو ماه

تبلیغات پیرامونی و کلیکی

مدت زمان فعال دو ماه

اختصاص صفحه مخصوص

تولید محتوای نوشتاری و مدیا

پشتیبانی ویژه شامل اتصال به جامعه بزرگ
انبوه سازان و فعالان اقتصادی در حوزه مسکن

سفارش تبلیغ
نقره ای

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

یک ماه

تبلیغات پیرامونی و کلیکی

مدت زمان فعال یک ماه

اختصاص صفحه مخصوص