اطلاعیه

اطلاعیه
"اطلاعیه"

"اطلاعیه"

پیرو همکاری فی‌مابین و درخواست کتبی سازمان ملی زمین و مسکن از انجمن صنفی‌کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران و مذاکره با مشاور مدیریت طرح‌های دفتر سرمایه‌گذاری در خصوص استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های انبوه‌ساز صاحب صلاحیت به منظور درج در فهرست مربوطه و حسب مورد ارسال دعوتنامه شرکت در فراخوان محدود طرح‌های مشارکتی سرمایه‌گذاری آن سازمان بدینوسیله از شرکت‌های انبوه‌ساز عضو انجمن که مایل به همکاری در خصوص موضوع هستند دعوت بعمل می‌آید اعلام آمادگی خود را تا مورخ 1402/07/05 بصورت کتبی به دفتر انجمن اعلام نمایند.

۲۷ شهریور ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.