مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد؛

۲۴۰۰ میلیارد ریال رفع تصرف در محلاتی تهران

۲۴۰۰ میلیارد ریال رفع تصرف در محلاتی تهران
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از رفع تصرف قطعه ۲ اراضی سلیمانیه به ارزش تقریبی ۲۴۰۰ میلیارد ریال در محلاتی تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)؛ حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر اساس اجرائیه صادره از شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی محلاتی و با حضور نمایندگانی از دادستانی، حقوقی و یگان حفاظت از اراضی ۲۴۱۰ متر مربع از قطعه ۲ اراضی سلیمانیه واقع در بزرگراه محلاتی، به ارزش ۲۴۰۰ میلیارد ریال واقع در جنب بازار گل قلع و قمع ، رفع تصرف و تحویل دولت شد.

لازم به ذکر است در ۶ ماه دوم سال پروندهای متعددی جهت رفع تصرف و قلع و قمع توسط کارشناسان اداره حقوقی به صورت مستمر و روزانه انجام خواهد شد.

۱۵ مهر ۱۴۰۲
http://news.mrud.ir |
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.