"پروژه های نهضت ملی مسکن"

جلسه هماهنگی پروژه های نهضت ملی مسکن

جلسه هماهنگی پروژه های نهضت ملی مسکن
برگزاری جلسه هماهنگی پروژه های نهضت ملی مسکن با حضور مدیران عامل شرکت های سازنده در محل دفتر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

برگزاری جلسه هماهنگی پروژه های نهضت ملی مسکن با حضور مدیران عامل شرکت های سازنده در محل دفتر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

"ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/10/09"

6

 5

2
1

7

۹ دی ۱۴۰۲
http://Amtehran.ir |
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.