اطلاع رسانی پروژه اعضاء در سایت و فضای مجازی

اطلاع رسانی پروژه های اعضاء انجمن در فضای مجازی و سایت

اطلاعیه

سامانه پاتمک

اعضای محترم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
با سلام
موضوع: در خصوص پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقاء و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً از طریق سامانه پاتمک
احتراماً به استحضار می رساند پیرو نامه شماره 12370/2200/1401/ص مورخ 1401/04/05 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقاء و تجدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً از طریق سامانه پاتمک به نشانی https://patmak.mrud.ir امکان پذیر می باشد.
با تقدیم احترام
انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

پاتمک

تصویر نامه پیوست

اجلاس بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر و هم اندیشی تشکل های صنعت ساختمان

برگزاری "اجلاس بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر و هم اندیشی تشکل های صنعتی ساختمان" توسط انجمن LSF ایران با همکاری کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون انرژی اتاق ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و تشکل های صنعت ساختمان

 

اجلاس اسکان بشر

پیوست

فراخوان پروژه های نهضت ملی مسکن

اعضای محترم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

موضوع: اعلام آمادگی جهت ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن 

با سلام

احتراماً بدینوسیله به اطلاع می­ رساند برابر تفاهم نامه شماره 99/1200/10031/ص مورخ 1399/04/08 صادره از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و با توجه به پیگیری های صورت گرفته در خصوص ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن از طرف انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران،خواهشمنداست در صورتی که موافقت جهت همکاری با پروژه های نهضت ملی مسکن را دارید رسماً به انجمن اعلام فرمایید.

لینک دانلود فراخوان