پروژه طرح نهضت ملی مسکن شرکت مآب سازه
پروژه طرح نهضت ملی مسکن شرکت مآب سازه
شرکت مآب سازه
استان و شهر: تهران ، اسلامشهر
: ساختمانی
: پیش فروش
1402/10/11
1403/02/04
اسلامشهر
مآب سازه
کار فرما
وزارت کل راه و شهرسازی
موقعیت جغرافیایی
اسلامشهر
پیمانکار اصلی
شرکت مآب سازه
امکانات و تجهیزات
آسانسور
گازکشی
راه سازی
نورپردازی مسیر
مشخصات فنی
280