تشکیل کمیسیون دائمی حمل ونقل و مسکن و عمران شهری و روستایی؛

خبر فوری از مصوبه جدید دولت درباره مسکن

شنبه 27 خرداد ۱۴۰۲
خبر فوری از مصوبه جدید دولت درباره مسکن
وزیر مسکن، راه و شهرسازی از تشکیل کمیسیون دائمی حمل ونقل و مسکن و عمران شهری و روستایی دولت به تصویب هیئت وزیران رسید، خبر داد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در توئیتی نوشت:

باتوجه ویژه رییس جمهور و معاون اول و اعضای دولت به امورمسکن و ترانزیت و توسعه روستاها

 

" تشکیل کمیسیون دائمی حمل ونقل ومسکن وعمران شهری وروستایی دولت به تصویب هیئت وزیران رسید "

59cURoaDQSpV 

۲۷ خرداد ۱۴۰۲
https://www.eghtesadnews.com |
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.