"انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران"

مجمع عمومی عادی نوبت سوم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مجمع عمومی عادی نوبت سوم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت سوم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت سوم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
پیرو آگهی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت سوم انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران؛ از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی مذکور دعوت می گردد که در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰ صبح در محل اتاق بازرگانی تهران واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۸ ساختمان شماره ۳ طبقه اول سالن امین الضرب حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

1) گزارش عملکرد هیئت مدیره

2) گزارش خزانه دار

3) گزارش بازرسان

4) بررسی و تصویب صورت های مالی

5) با استناد ماده 30 اساسنامه انتخاب بازرسان انجمن

6) تصمیم در خصوص سایر موارد که از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
۲۴ دی ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.