رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان البرز خبر داد؛

انتقال ۱۲۴ فقره سند در اداره راه و شهرسازی شهرستان البرز

یکشنبه 25 تیرماه 1402
انتقال ۱۲۴ فقره سند در اداره راه و شهرسازی شهرستان البرز
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان البرز گفت: در سالجاری در شهرستان البرز ۱۲۴ فقره سند غیر منقول از قبیل زمین و واحدهای مسکونی، پس از طی روند قانونی به متقاضیان واجد شرایط انتقال یافته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی( استان قزوین)، علی اصغر ثقفی یزدی رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان البرز گفت: تا کنون در شهرستان البرز و در شهرهای مهرگان، محمدیه، البرز ۱۲۴ فقره سند انتقال یافته است.

وی در این باره بیان کرد: به درخواست متقاضیان واجد شرایط و مالکینی که روند قانونی را طی کرده و مالکیت آنها از طریق معاونت املاک اداره کل راه و شهرسازی احرازشده است، ۱۲۴ فقره درخواست انتقال سند مالکیت در سالجاری انجام شد.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان البرز اضافه کرد:به تفکیک در فروردین ماه سند ۱ قطعه زمین و ۱۶ واحد آپارتمان، در اردیبهشت ماه ۹ قطعه زمین و ۲۹ واحد آپارتمان، در خرداد ماه ۴ قطعه زمین و ۳۵ واحد آپارتمان و در تیرماه ۸قطعه زمین ۲۲واحدآپارتمان که در مجموع۱۰۲ فقره سند واحد آپارتمان و ۲۲فقره سند قطعه زمین که مجموعا ۱۲۴ مورد انجام شده است.

۲۵ تیر ۱۴۰۲
http://news.mrud.ir |
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.