مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خبر داد؛

لزوم تبیین ضوابط تشویقی 19 گانه برای احیای بافت های ناکارآمد شهری

لزوم تبیین ضوابط تشویقی 19 گانه برای احیای بافت های ناکارآمد شهری
مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، در نشست ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان کرمانشاه گفت:هرچه ساکنان محله های هدف در بافت های ناکارآمد شهری از ضوابط تشویقی 19 گانه نوسازی مسکن مطلع تر باشند و همچنین بتوان از ظرفیت های گروه های جهادی در اطلاع رسانی این مهم حداکثر بهره را برد، بخش اعظمی از مسیر احیای بافت های ناکارآمد شهری هموار خواهد شد .

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(کرمانشاه)،رامین الماسی با اشاره به بخشی از این ضوابط اعم از ، اعطای یک طبقه تراکم شهری جهت ساخت، مجوزهای 75 درصد تامین پارکینگ در صدور پروانه و همچنین احداث درب دوم پارکینگ در ساخت و سازهای این مناطق و همچنین صدور مجوز کاربری های مختلط (خدماتی ، درمانی و فرهنگی) با کاربری مسکونی در یک طبقه از طبقات نوساز و غیره ... گفت بهره جستن از ظرفیت گروه های جهادی و به تبع تشکیل حلقه های میانی بین دستگاههای ذیربط و گروه های مذکور اطلاع رسانی صحیح و صریح به ساکنان را در پی خواهد داشت .

در این نشست که به ریاست آمویی فرماندار شهرستان کرمانشاه، با حضور الماسی مدیرکل راه و شهرسازی، اعضای سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری کرمانشاه، دستگاه های ذیربط، گروه های فعال در مناطق کم برخوردار و انجمن صنفی انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش خصوصی ، معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان برگزار شد، از طریق ویدیو کنفرانس و ارتباط مستقیم با اسدی محجوب مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی وامور ترویجی و نوروزیان مدیرکل دفتر نظارت و راهبری طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران (وزارت راه وشهرسازی) راهکارهای مهم در تشریح، تبیین و اطلاع رسانی بسته های تشویقی مذکور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان فرماندار خواستار صدور ابلاغ برای اعضای گروه های جهادی از طریق شهرداری شد که از این طریق، رسمی بودن فعالیت ایشان محرز گردد .

گفتنی است:در راستای اجرای به موقع و منظم این مهم، پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری ها در مناطق هدف از طریق سامانه ستاد ملی بازآفرینی رصد خواهد شد .

۲۲ مهر ۱۴۰۲
http://news.mrud.ir |
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.