"کنفرانس بین‌المللی"

اولین کنفرانس بین‌المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه‌های بتنی

اولین کنفرانس بین‌المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه‌های بتنی
دعوت به حمایت از اولین کنفرانس بین‌المللی تبادل اطلاعات علمی در زمینه مصالح و سازه‌های بتنی (۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)