یادداشت؛

تقویت و تشکیل حلقه‏‌های میانی، ابزاری نوین جهت تحقق بازآفرینی شهری

تقویت و تشکیل حلقه‏‌های میانی، ابزاری نوین جهت تحقق بازآفرینی شهری
حلقه‏‌های میانی، فرد و یا گروه‌‏های داوطلب از انواع گروه‌‏های جهادی‌، دانشگاه‏‌ها و تشکل‌‏های دانشجویی، نخبگان در زمینه‏‌های گوناگون، مجموعه‌‏های فعال فرهنگی و فکری و دفاتر تسهیلگری، ترجیحا از زنان و جوانان هستند که در حال حاضر با اولویت نوسازی مردمی و کمک به مردم می‏‌توانند شروع به فعالیت داوطلبانه اما متعهدانه کنند.

بازآفرینی شهری ابعاد مختلفی از جمله ارتقای فضاهای عمومی و زیرساخت‏‌ها، نوسازی مسکن، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و ... دارد که بنا بر شرایط و سیاست‌‏ها، این ابعاد می‌تواند اولویت‌‏بندی شوند. اجرای این اولویت‌‏ها نیاز به ساختاری سلسلسه مراتبی جهت وصل سطح ملی به زیرمحله‏‌ای و مشخصا مردم دارد. به عبارتی فرآیندی است که باید مردمی‌‏سازی شده باشد. در فرایند مردمی‌‏سازی ساختاری که بتواند کنشگران مربوطه را دخیل کند و هر یک با ایفای صحیح نقش خود بتوانند کنش موثر جهت تحقق اهداف ملی و سیاست‏‌های دارای اولویت کشور را داشته باشند و از طرفی نیازهای مردم را به گوش مسوولان مربوطه برسانند، حایز اهمیت است.

شرکت بازآفرینی شهری ایران به لحاظ ساختاری در سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت دارد. برای اتصال مقیاس شهری با محوریت شهرداری‏‌ها به مردم نیاز به گروهی است که آن را حلقه میانی می‌‏نامیم. حلقه‏‌های میانی، گروه‌‏های مستعد در سطح محله‌‏ها هستند که حاضرند به منظور ارتقای کیفیت سکونت ساکنان محلات هدف به صورت داوطلبانه در ارتباط با شهرداری‌ها و مردم فعالیت کنند.

 حلقه‏‌های میانی، فرد و یا گروه‌‏های داوطلب از انواع گروه‌‏های جهادی‌، دانشگاه‏‌ها و تشکل‌‏های دانشجویی، نخبگان در زمینه‏‌های گوناگون، مجموعه‌‏های فعال فرهنگی و فکری و دفاتر تسهیلگری، ترجیحا از زنان و جوانان هستند که در حال حاضر با اولویت نوسازی مردمی و کمک به مردم می‏‌توانند شروع به فعالیت داوطلبانه اما متعهدانه کنند.

 شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن تهیه دستورالعمل تشکیل و راه اندازی حلقه‌‏های میانی، اقدام به آموزش مدیران شهری اعم از مدیران و کارشناسان ادارات راه و شهرسازی و شهرداران سراسر کشور طی پنج دوره آموزشی کرده و مقرر است بر اساس دستورالعمل مذکور شهرداری‏ها به عنوان متولی شهری و شرکای راهبردی حوزه بازآفرینی شهری نسبت به راه اندازی و تشکیل حلقه‌‏های میانی اقدام کنند.

سعید اسدی محجوب- مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران

۲۲ مهر ۱۴۰۲
http://news.mrud.ir |
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.