فهرست زیرپورتالها

نقشه سایت

صفحه اصلی

اخبار

صفحه اصلی-قدیم

پروژه های انجام شده

هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره

اعضاء هیت مدیره

انجمن انبوه سازان

خدمات و معرفی انجمن

عضویت انجمن

رتبه بندی انبوه سازان

کمیسیون ها

حقوقی

لیست اعضاء کمیسیون

لیست کمیته های کمیسیون حقوقی

کمیته داوری

کمیته بیمه

کمیته مالیات

کمیته قراردادها

اطلاعات حقوقی

باز آفرینی شهری

لیست اعضای کمیسیون

روابط عمومی و امور رفاهی

لیست اعضای کمیسیون

سرمایه گذاری و برنامه ریزی

لیست اعضای کمیسیون

امور بین الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی

لیست اعضای کمیسیون

آموزش، تحقیقات، فناوری

لیست اعضای کمیسیون

تدوین آیین نامه ها، تشخیص صلاحیت و رتبه بندی انبوه سازان

لیست اعضای کمیسیون

تفاهم نامه ها

کارگزاری بیمه دانا

بیمه میهن

شهراب گستران اروند

بانک صادرات

طرح اقدام ملی مسکن

تفاهم نامه آموزشی

تفاهم نامه همکاری اقتصادی

تفاهم نامه خدمات کارشناسی رسمی و داوری

تفاهم نامه با مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

اساسنامه انجمن

همایش ها

مسکن ملی

نهضت ملی مسکن

رباط کریم

ره پایه آیلار

پایا سازه پاسارگاد

سی بن سازه مهر

طرح و ساخت سام

توسعه شهرسازی ایرانیان

پیوند آرمه

بنا برج ظفر

هوشمند سازه آروین آرا

شهران سازه

سامان سازه کوثران

آریان نوین سازان راهور

آرتا معمار غرب

هومیان بنای خرم

پرهام پارینا

چینه ایلیا

توسعه سرمایه گذاری مسکن آرشام

تندیس سالار پارس

پردیس ساز نما

نصیرشهر

لمبه کوب

تراز ایستا مهر

اسلامشهر

مآب سازه

سازه تحکیم مکان

تابلیه

کوهین دژ کومش

آذین اسکان

تهران بناور

آژند پی ساز

تحکیم بنای نگین

ته تیس

مهندسی ساختمانی تشار

تحکیم عمران آرتین

سهندساران پویا

گرانسا پارس

پاکدشت

بتن نما مستحکم

اهرام سخت پیکر

آریا پی برج

اقدام ملی مسکن

رباط کریم

پاکدشت

اسلامشهر

قرچک

شهریار

امور مالی

گزارشات حسابرسی سالانه

گزارش حسابرسی سال 1398

گزارش حسابرسی سال 1399

گزارش حسابرسی سال 1400

صورت های مالی

صورت مالی سال 1402

اخبار

تماس با ما

نقشه سایت

قالب های سایت قدیم